MicroFog ไมโครฟ็อก หมอกไฮเทค www.microfog.net เครื่องทำหมอก Ultrasonic Humidifier

เครื่องทำความชื้น รุ่น T10

฿0.00
มีเครื่องควบคุมความชื้น(HUMIDITY CONTROLLER)แสดงผลด้วยตัวเลขดิจิตอล ติดตั้งในตัวพร้อมใช้งานควบคุมความชื้นได้ทันทีผลิตหมอกได้ไม่น้อยกว่า 5.5 ลิตรต่อชั่วโมง ใช้ไฟฟ้า 220VAC 350VAคว
  • หมวดหมู่ : เครื่องพ่นหมอก เครื่องทำความชื้น(Humidifier)
  • รหัสสินค้า : 000016

รายละเอียดสินค้า เครื่องทำความชื้น รุ่น T10

  มีเครื่องควบคุมความชื้น(HUMIDITY CONTROLLER)
แสดงผลด้วยตัวเลขดิจิตอล ติดตั้งในตัวพร้อมใช้งานควบคุมความชื้นได้ทันที

ผลิตหมอกได้ไม่น้อยกว่า 5.5 ลิตรต่อชั่วโมง ใช้ไฟฟ้า 220VAC 350VA
ควบคุมน้ำเข้าและตัดการทำงานเมื่อน้ำแห้งโดยอัตโนมัติ

-ปรับความแรงพัดลมที่พ่นหมอกได้ตามต้องการ (Option)
-ปรับลดปริมาณหมอกได้(Option)
-ตัวเครื่องทำด้วยสแตนเลสสตีล
-มีหัวทำหมอก 10ชุด
คุณภาพน้ำที่ใช้เป็นน้ำดื่ม น้ำกลั่น น้ำกรอง น้ำประปา