MicroFog ไมโครฟ็อก หมอกไฮเทค www.microfog.net เครื่องทำหมอก Ultrasonic Humidifier

เครื่องพ่นน้ำมันหอมระเหย

เป็นเครื่องพ่นหมอกขนาดเล็ก ใช้พ่นหมอกทำความชื้น หรือผสมกับน้ำมันหอมระเหย เพื่อช่วยปรับอากาศให้หอมสดชื่น

ไม่มีสินค้าที่ค้นหา